Zasady i warunki

Witamy na naszej stronie: https://jfttectent.com/

Korzystając z informacji zebranych na stronie BestReviews, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków, w tym naszej Polityki Prywatności.Jeśli nie chcesz być związany naszym Regulaminem lub naszą Polityką prywatności, jedyną opcją jest nieużywanie informacji jfttectent.com.

Rejestracja konta

Aby zarejestrować konto jfttectent.com, musisz podać nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.Warunkiem korzystania z Witryny jest, aby wszystkie informacje, które podajesz w Witrynie, były dokładne, aktualne i kompletne.Twoja nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.Aby zapewnić poufność nazwy użytkownika i hasła, NIE udostępniaj nikomu tych informacji.Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i ograniczanie dostępu do swojego komputera lub urządzenia mobilnego, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta.Pamiętaj, aby wybrać silne hasło, zawierające cyfry, wielkie litery, znaki specjalne itp., które zazwyczaj nie znajduje się w słowniku.W przypadku zgubienia lub kradzieży hasła Twoim obowiązkiem jest powiadomienie jfttectent.com na adres podany w sekcji „Kontakt”.

jfttectent.com może, według własnego uznania, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, dezaktywować, zablokować lub zamrozić Twoje konto.

Promocje

Oferty promocyjne, oferty, kody promocyjne, rabaty, prezenty, oferty łączone, oferty specjalne na pakiety, rabaty itp. (łącznie „Promocje”) mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby dowiedzieć się więcej o promocjach, kliknij tutaj, aby zapoznać się z Zasadami promocji.Polityka promocji jest w całości włączona do niniejszych Warunków.

Korzystanie z treści serwisu jfttectent.com

My lub nasi dostawcy treści jesteśmy właścicielami wszystkich treści na naszej stronie internetowej i naszych aplikacjach mobilnych (łącznie „Usługi”).Informacje dostarczane przez jfttectent.com są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi oraz innymi prawami.Ponadto sposób, w jaki skompilowaliśmy, zaaranżowaliśmy i zgromadziliśmy nasze treści, jest chroniony przez ogólnoświatowe prawa autorskie i postanowienia traktatów.

Możesz używać treści w naszych Usługach wyłącznie do własnych, niekomercyjnych zakupów i celów informacyjnych.Kopiowanie, publikowanie, nadawanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody jfttectent.com jest surowo zabronione.jfttectent.com zastrzega sobie tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do materiałów pobranych lub w inny sposób otrzymanych z tych Usług.Niniejszym udzielamy Ci pozwolenia na pobieranie, drukowanie i przechowywanie wybranych fragmentów naszych treści (zgodnie z definicją poniżej).Jednak kopie muszą być przeznaczone do osobistego i niekomercyjnego użytku, nie możesz kopiować ani publikować treści na jakimkolwiek komputerze sieciowym ani rozpowszechniać ich w żadnych mediach, a także nie możesz w żaden sposób zmieniać ani modyfikować treści.Nie możesz również usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych.

Nazwa jfttectent.com i powiązane znaki, w tym między innymi inne nazwy, ikony przycisków, tekst, grafika, logo, obrazy, projekty, tytuły, słowa lub wyrażenia, klipy audio, nagłówki stron i nazwy usług używane w tych Usługach są znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe lub inna chroniona własność intelektualna jfttectent.com Nie można ich używać w połączeniu z produktami lub usługami stron trzecich.Wszystkie inne marki i nazwy są własnością ich właścicieli.

Własność intelektualna

Wszystkie treści zawarte w Witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, filmy, cyfrowe pliki do pobrania, dane, oprogramowanie, wszelkie inne materiały oraz wybór projektu i ich układ są własnością lub są licencjonowaną własnością firmy jfttectent.com, jej dostawców, licencjodawcy lub inni dostawcy takich materiałów i są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi, prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.Firma jfttectent.com oraz jej dostawcy i licencjodawcy wyraźnie zastrzegają wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich treści.

Niniejsze Warunki zezwalają na korzystanie z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Nazwa jfttectent.com, logo, nazwy usług, projekty i slogany są znakami towarowymi jfttectent.com.Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody jfttectent.com.Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany, które pojawiają się w Witrynie, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani, powiązani lub sponsorowani przez jfttectent.com.

Ogólne warunki

1. Twoje odszkodowanie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić jfttectent.com, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także jej i ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesja z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, odszkodowań, wyroków, nagród, strat, kosztów, wydatków lub opłat (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających lub związanych z naruszeniem niniejszych Warunków.

2. Nieautoryzowane opłaty

Ustawa o uczciwych rozliczeniach kredytowych: nic nie zapłacisz, jeśli Twoja karta zostanie obciążona nieautoryzowanym obciążeniem w wyniku zakupów w naszym sklepie internetowym, zgodnie z warunkami niniejszego paragrafu.Zgodnie z ustawą o uczciwym rozliczeniu kredytowym bank nie może obciążyć Cię odpowiedzialnością za nieuczciwe obciążenia w kwocie wyższej niż 50,00 USD, jeśli niezwłocznie zgłosisz nieautoryzowane obciążenie.Jeśli Twój bank pociągnie Cię do odpowiedzialności za którekolwiek z tych 50,00 USD, pokryjemy całą odpowiedzialność za Ciebie, aż do pełnych 50,00 USD.Pokryjemy tę odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nieautoryzowane użycie Twojej karty kredytowej nastąpiło bez Twojej winy w wyniku zakupów dokonanych podczas korzystania z naszego bezpiecznego serwera.W przypadku nieautoryzowanego użycia Twojej karty kredytowej, musisz powiadomić dostawcę karty kredytowej zgodnie z jego zasadami i procedurami raportowania.

3. Nagrania

jfttectent.com nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych i zastrzega sobie prawo do zakończenia każdej nagrywanej rozmowy.

4. Zrzeczenie się

The failure of either party to require performance by the other party of any provision of these Terms shall not affect in any way the first party’s right to require such performance at any time thereafter. Any waiver by either party of a breach of any provision of these Terms shall not be taken or held by the other party to be a continuing waiver of that provision unless such waiver is made in writing  newmedia@jfhtec.com